Program - RADOSNA SZKOŁA

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło wieloletni program mający na celu przystosowanie Szkół Podstawowych do przyjęcia sześciolatków.
Program obejmuje wykonanie przyszkolnych placów zabaw oraz wyposażenie sal ćwiczeń mieszczących się wewnątrz szkół. Ministerstwo szacuje, iż do 2014 roku z programu skorzysta 14000 szkół.

W 2009 roku na realizacje programu "Radosna szkoła" przeznacza się w budżecie państwa kwotę 40 milionów złotych, w 2010 roku - 150 mln zł, w roku 2011 - 150 mln zł, w 2012 roku - 488 mln zł, w 2013 roku - 234 mln zł, a w roku 2014 kwotę 216 milionów złotych.

Organy prowadzące szkoły są zobowiązane wykazać finansowy wkład własny w wysokości 50 procent kosztów urządzenia szkolnego placu zabaw, natomiast koszt zakupu pomocy dydaktycznych będzie finansowany w 100 proc. z budżetu państwa do kwoty 6 lub 12 tys. zł, w zależności od liczby uczniów w klasach I-III.

Rozporządzenie określa również wsparcie finansowe dla organów prowadzących na urządzenie szkolnych placów zabaw. Wynosi ono 63 tys. 850 zł lub 115 tys. 450 zł, w zależności od liczby uczniów w klasach I-III.

Aktualne informacje na temat programu RADOSNA SZKOŁA dostępne na są na stronach: MENWWW

Poniżej przedstawiamy przykładowy projekt placu zabawprojekty placy zabaw2015 © INTER-SYSTEM